Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych (W)
(BSK (W))

Obecność obowiązkowa

Wykład realizowany w godz.10:15-11:00 3/84 (o ile się zmieścimy)

Zaliczenie/Egzamin w postaci kolokwium zaliczeniowego.