Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych (lab.)
(BSK (L))

15h w semestrze w sali 3/84

8:00:10:15 zajęcia lab. 3 -godzinne dla jednej z trzech grup - rotacja tygodniowa